NİŞ UYGULAMA

Niş, mimari yapılarda duvar içinde bırakılan oyuklara verilen addır. Binalardaki duvar süslemeleri arasında hem işlevsel hem de görsel olarak önemli bir yere sahip olan niş, çok eski zamanlardan beri kullanılagelen mimari bir ögedir. Osmanlı mimarisinde saraylarda ve çeşmelerde kuşların da su içebilmesi için yapılmış oyuntulara da niş adı verilmiştir.Renkli ışıklandırma ya da farklı şekillerle evlerde ve ofislerde vazgeçilmez konseptlerin yaratılmasına olanak sağlayan bu uygulama,mekanları sıra dışı ve özel kılmak için kullanılır